Curs Lightroom Classic

Nota important:

La nostra entitat té previst com cada any dur a terme la programació de cursos i tallers presencials per el curs 2020-21

El nostre espai compleix amb totes les normes d’higiene derivades del protocol covid-19 i necessàries per a un segur funcionament de les classes.

Complim així mateix, amb les normes de distància social quant a la relació: dimensions de l’espai / numero de participants.

Si es produïssin canvis de normatives provocats pel covid-19, l’espai s’adaptaria a elles i en cas de no poder realitzar els cursos de forma presencial aquest continuaran de forma telemàtica, si finalment es tinguessin que cancel·lar es procedirà a la devolució del import del curs o la part proporcional del mateix


ACTIVITAT CANCEL·LADA A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID 19

Curs Lightroom Classic

Instructor Joan Elias

Dirigit a persones amb coneixements fotogràfics que vulguin seguir avançant en les seves capacitats tècniques i visuals en fotografia. Eminentment pràctic, es requereix una càmera reflex o sense mirall i equipament fotogràfic bàsic com trípode, flash, etc. Per obtenir el certificat d’aprofitament es requerirà la presentació d’un projecte personal.

Inici de curs: 10 de novembre, durada del 2 mesos
Dies: Dimarts de 18 a 20,00 hores
Preu el curs: Soci@ s AFSantJust € 50 – no soci@ s 75 €
Sessió informativa: dijous per determinar, a les 18: 00h, Centre Cultural i de Lleure La Vagoneta.

Inscripcions Curs intermedi de Fotografia digital