Reunion de la Junta

View Calendar
12/04/2021 17:00 - 19:00 UTC

Segons els estatuts l'assistència és obligatòria excepte força major