Qui som

FINALITATS DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANT JUST

A)  Agrupar a tots els aficionats a la fotografia, així com també aquelles persones interessades en la matèria i que siguin considerades amb condicions de pertànyer a l’AGRUPACIÓ per l’òrgan de representació.

B) Estudiar, promocionar, desenvolupar i potenciar la fotografia, per les seves rellevàncies històrica i científica, per tractar-se d’un fet cultural i document social.

C) Trobar fórmules creatives per a desenvolupar activitats i esdeveniments que ens permetin aprofundir molt més en el sentit artístic de la fotografia. Potenciar l’originalitat, el suport, l’intercanvi entre socis, aficionats y professionals del sector fotogràfic. Reunir a aficionats, assidus, professionals de la fotografia, units per un afany d’aprendre, d’ensenyar. Crear un grup estable, obert i multicultural on poder donar regna solta a la creativitat artística, on poder fer amics, organitzar viatges fotogràfics, tallers, xerrades i exposicions.

Per aconseguir les seves finalitats, l’AGRUPACIÓ realitza les activitats següents:
a) Promoció, organització i creació de cursos, concursos, fòrums, exposicions, publicacions i pràctiques d’estudi i laboratori digital.

b) Potenciar la relació de la fotografia amb altres formes de creació artística i de producció del coneixement tant social com universitari.
Desenvolupar la participació en seminaris, congressos, xerrades, etc., i en qualsevol altra activitat que serveixi per a incrementar l’afició a la fotografia, en tota classe d’àmbits i condicions socials.

c) En queda exclòs tot ànim de lucre

LA JUNTA

President: Joan Elias Boada – Vicepresident: Toni Vigo Arjona – Secretari: Joan Vilalta Tor – Tresorer: Josep Lluís Soucheiron – Webmaster: Víctor Murillo López – Activitats: Jaume Cabrera Comunicació: Mercè Miralles Rodríguez – Vocal: Juan Manchado Fernández

Si vols contactar amb un membre de la Junta envia un correu electrònic a info@afsantjust.com indicant el destinatari/a

Estatuts de l’AFSantJust